MATEŘSKÁ ŠKOLA PALOVÁČEK, s.r.o
Suvorovova 199, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 25388355
ID datové schránky: 4dnrakc, tel. 728 776 797, email: palovacek@seznam.cz

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy Palováček s.r.o.

od 16. března 2020 až do odvolání

 Vážení rodiče,

dne 10. 3. 2020 přijalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se s účinností od 11. 3. 2020 uzavřely všechny základní, střední a vyšší odborné školy a dne 12.3.2020 vyhlásila vláda svým usnesením nouzový stav v zemi.

Přestože se usnesení vlády výslovně netýká mateřských škol, považujeme za systémové v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 ve světě i v ČR, aby stejné opatření bylo přijato i vůči dětem v mateřských školách.
S ohledem na závažný epidemiologický stav a po projednání se zástupci společností Hanon Systems Autopal Services s.r.o., Varroc Lighting Systems, s.r.o. a starostou obce Šenova u Nového Jičína jsem rozhodla v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů o přerušení provozu mateřské školy
s účinností
od
16. března 2020 až do odvolání.

O dalším vývoji Vás budeme včas informovat.

Věřím, že toto preventivní opatření je potřebné a bude sloužit k ochraně zdraví nás všech.

Děkuji za pochopení a přeji všem pevné zdraví.

Mgr. L. Macíčková
ředitelka MŠ Palováček s.r.o.


Ošetřovné:
Pokud v souvislosti s usnesením vlády bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.

Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce.

Zaměstnanec – rodič má právo a nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Je proto na rozhodnutí zaměstnance – rodiče zda ošetřovné uplatní. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Usnesením vlády bylo rozhodnuto o dočasném zákazu vzdělávání na základních, středních i vyšších odborných školách. Při péči o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže z důvodu nařízené karantény docházet do školy, náleží zaměstnanci ošetřovné. Dle aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, bude-li důsledkem současných opatření uzavření zařízení předškolní péče, bude postupováno stejným způsobem jako u klasických školních zařízení.

Rubrika: Aktuality

Related Posts

Aktuality

Nový zákon nyní umožňuje delší čerpání ošetřovného. Zvýšila se i věková hranice dítěte pro nárok na ošetřovné.

Dne 25.3.2020 Senát ČR schválil návrh zákona, který po dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení upravuje podmínky pro poskytování ošetřovného. Zároveň dochází i ke zvýšení věkové hranice dítěte, na které lze čerpat ošetřovné za Více…

Aktuality

Opatření k zápisům do ZŠ

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro Více…