MATEŘSKÁ ŠKOLA PALOVÁČEK, s.r.o.
Suvorovova 199, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 25388355
ID datové schránky: 4dnrakc, tel. 728 776 797, email: palovacek@seznam.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO UČITELKY MŠ
V Šenově u Nového Jičína 02.05.2020

MŠ Palováček s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na místo učitelky mateřské školy s úvazkem 1,0. Předpokládaný nástup 01.09.2020.

Podmínky řízení:

  1. Uchazeč zašle, e-mailem nebo poštou, v termínu do 02.07.2020 žádost o přijetí do pracovního poměru spolu se strukturovaným životopisem

  2. Výběrové řízení se uskuteční dne 07.07.2020 od 13,00 hodin v ředitelně MŠ.

  3. K výběrovému řízení (pohovoru) budete vyzváni

Požadované vzdělání:
Splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona 563/2004 Sb. v platném znění.
Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady
a) je plně způsobilý k právním úkonům,
b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává,
c) je bezúhonný
d) je zdravotně způsobilý
e) prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak.

Na jednání si uchazeč vezme následující doklady:
Občanský průkaz, popřípadě jiný průkaz totožnosti
Osobní dotazník
Doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání (u VŠ vzdělání diplom a vysvědčení) viz Díl 2 zákona 563/2004 Sb.
Doklady o průběhu předchozích zaměstnání (popřípadě čestné prohlášení)
Potvrzení o zaměstnání od posledního zaměstnavatele (tzv. zápočtový list)
Výpis z evidence Rejstříku trestů – (nesmí být starší než 3 měsíce) viz § 29a odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.
Zdravotní způsobilost

Výsledek výběrového řízení se uchazeč dozví do 09.07.2020

Bližší informace na telefonu: 724 251 887
Mgr. L. Macíčková, ředitelka

Rubrika: Aktuality

Related Posts

Aktuality

Hlavní prázdniny

Mateřská škola Palováček s.r.o., Suvorovova 199, 741 01 Šenov u Nového Jičína Uzavření MŠ Palováček s. r. o. v době letních – hlavních prázdnin Ředitelka mateřské školy přerušuje provoz MŠ Palováček s.r.o. v době letních Více…

Aktuality

Informace k provozu MŠ

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY Mimořádný režim ukončen k 19.6.2020 Provoz, vnitřní režim a omlouvání dětí se řídí Školním řádem Provozní opatření: třída Žabičky – 7,00 – 15,30 hodin třída Sluníčka – 6,00 – 15,30 hodin třída Více…

Aktuality

Seznam přijatých dětí do MŠ od 1. 9 . 2020

Seznam přijatých dětí pro rok  2020 – 2021