Mateřská škola Palováček s.r.o., Suvorovova 199, 741 01 Šenov u Nového Jičína

Uzavření MŠ Palováček s. r. o. v době letních – hlavních prázdnin

Ředitelka mateřské školy přerušuje provoz MŠ Palováček s.r.o. v době letních – hlavních prázdnin po dobu celozávodní dovolené společnosti Hanon Systems Autopal Services s.r.o. a Varroc Lighting Systems s.r.o. (3. týdny) v termínu

27. 7. 2020 – 14. 8. 2020.
Provoz MŠ bude od 6,00 do 16,00 hodin.

Další pokyny:
Dle ustanovení Školního řádu děti, jejichž matky jsou na MD a RD zůstávají po dobu letních prázdnin doma.
Zapsání dětí k docházce v záznamovém archu je závazné, tzn. nelze již děti dodatečně odhlásit v průběhu prázdnin (dětem budou počítány obědy po celou dobu uvedené docházky).

Odhlášení je možné pouze po předložení potvrzení od lékaře o zdravotní nezpůsobilosti dítěte.

Prominutí úplaty
Úplata v době hlavních – letních prázdnin:
Úplata je prominutá pouze zákonnému zástupci dítěte, které nastoupí v následujícím školním roce k povinnému vzdělávání do Základní školy a dítě omluví z docházky na celé dva měsíce červenec, srpen.

 

Mgr. Lenka Macíčková
ředitelka MŠ Palováček s.r.o.

Rubrika: Aktuality

Related Posts

Aktuality

Informace k provozu MŠ

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY Mimořádný režim ukončen k 19.6.2020 Provoz, vnitřní režim a omlouvání dětí se řídí Školním řádem Provozní opatření: třída Žabičky – 7,00 – 15,30 hodin třída Sluníčka – 6,00 – 15,30 hodin třída Více…

Aktuality

Výběrové řízení na pozici učitelky MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA PALOVÁČEK, s.r.o. Suvorovova 199, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 25388355 ID datové schránky: 4dnrakc, tel. 728 776 797, email: palovacek@seznam.cz VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO UČITELKY MŠ V Šenově u Nového Jičína 02.05.2020 Více…

Aktuality

Seznam přijatých dětí do MŠ od 1. 9 . 2020

Seznam přijatých dětí pro rok  2020 – 2021