INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mimořádný režim ukončen k 19.6.2020

Provoz, vnitřní režim a omlouvání dětí se řídí Školním řádem
Provozní opatření:

  1. třída Žabičky – 7,00 – 15,30 hodin
  2. třída Sluníčka – 6,00 – 15,30 hodin
  3. třída Zvídálci- 8,00 – 17,00 hodin

Dopoledne:
Všechny děti se scházejí od 6,00 hodin ráno na jedné třídě – II. třída Sluníčka.
Děti z I. třídy Žabiček odchází do své třídy v 7,00 hodin.
Děti ze III. třídy Zvídálků odchází do své třídy v 8,00 hodin.

Odpoledne:
Děti ze třídy Zvídálků budou rozděleny od 14,30 hodin do třídy Sluníček a Žabiček.
Děti z I. třídy Žabiček a II. třídy Sluníček odchází do III. třídy Zvídálků v 15,30 hodin.
Pobyt všech dětí a rozcházení od 15,30 – 17,00 hodin ne jedné třídě – III. Třída Zvídálci.

 

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 6,30 hod., v pondělí do 7,00 hod. a to telefonicky nebo pomocí sms pouze na tomto čísle: 420728776797.Výjimečně na čísle pevné linky 556/623612.
Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky.

 

Pro všechny rodiče platí nadále

Povinnost zakrytí úst a nosu a dodržování odstupu 2m.
Vypsat čestné prohlášení.
Vstup do prostorů třídy a jiných částí MŠ, kromě šaten dětí je zakázán.

 

Rubrika: Aktuality

Related Posts

Aktuality

Hlavní prázdniny

Mateřská škola Palováček s.r.o., Suvorovova 199, 741 01 Šenov u Nového Jičína Uzavření MŠ Palováček s. r. o. v době letních – hlavních prázdnin Ředitelka mateřské školy přerušuje provoz MŠ Palováček s.r.o. v době letních Více…

Aktuality

Výběrové řízení na pozici učitelky MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA PALOVÁČEK, s.r.o. Suvorovova 199, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 25388355 ID datové schránky: 4dnrakc, tel. 728 776 797, email: palovacek@seznam.cz VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO UČITELKY MŠ V Šenově u Nového Jičína 02.05.2020 Více…

Aktuality

Seznam přijatých dětí do MŠ od 1. 9 . 2020

Seznam přijatých dětí pro rok  2020 – 2021