Škola byla zřízena jako soukromá Zřizovací listinou vydanou 12. 1.1998

Mateřská škola byla zapsána do obchodního rejstříku v Ostravě 12. ledna 1998 jako:

  • obchodní firma: Mateřská škola Palováček s.r.o.
  • se sídlem v Šenově u Nového Jičína, Suvorovova 199
  • právní forma: Společnost s ručením omezeným
  • DIČ: 374-25388355

Do školského rejstříku byla soukromá mateřská škola Autopal zapsána pod názvem Mateřská škola Palováček s.r.o. (jejíž činnost vykonává právnická osoba) zapsána rovněž 12. 1. 1998.

Škola je v síti škol, předškolních a školních zařízení.

V systému MŠMT ČR je škola řádně zapsána a vedena pod identifikátorem právnické osoby 600 000 982.

Předškolní zařízení sdružuje mateřskou školu a školní jídelnu.

Škola je vedena u Českého statistického úřadu v Ostravě pod identifikačním číslem: 25388355.

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Macíčková

MŠ má dlouhodobou smlouvu „O poskytování služeb“ s podniky Varroc Lighting Systems, s.r.o. a Hanon Systems Autopal Sevices s.r.o., které hradí formou měsíčních splátek náklady na provoz MŠ.

Jsme MŠ otevřenou, s akcentem na nejlepší zájem dítěte, rovnost práv, podmínek a příležitostí ke vzdělávání.