Veškeré údaje v této sekci ŠKOLKA vychází ze ŠVP Palováček. Pokud chcete nahlédnout do ŠVP, je k dispozici v MŠ. Toto je pouze malá část z jeho obsahu.

Naše MŠ Palováček je soukromá mateřská škola, jejíž zřizovatelkou je Marie Havrlantová.  MŠ zahájila provoz v roce 1998.

MŠ se nachází v klidné lokalitě předměstské části města Nového Jičína, v Šenově, u hlavní silnice směrem na Ostravu. Je obklopena zástavbou obytných budov (paneláků), závodem VarrocLighting Systems, s.r.o., který zajišťuje vývoj a výrobu komponentů chladicí a klimatizační techniky pro automobilový průmysl, závodem Hanon Systems AutopalSevicess.r.o (majitelem pozemku, na němž se MŠ nachází),který je výrobcem vnějšího osvětlení pro automobilový průmysl a vzrostlými stromy. Dopravní dostupnost MHD je dobrá, autobusová zastávka v blízkosti školy, parkoviště u školy. Naše umístění nám bohužel nenabízí mnoho možností pro vycházky do přírody, proto organizujeme výlety, využíváme zahradu.

Kde nás najdete:
Budova MŠ je přízemní, bezbariérová, trojtřídní, působí dojmem rodinného domku, proto velmi příjemně a útulně. Bohužel zanedbaná fasáda, o jejíž opravu usilujeme již osm let, tento dojem vyvrací. Věříme, že v příštích dvou letech bude dokončena kompletní rekonstrukce budovy MŠ tak, jak bylo přislíbeno majitelem budovy.

V první části budovy se nachází III. třída – Zvídálci (5 – 6,7 letých dětí) s kabinetem výtvarné výchovy, dále ředitelna, kancelář jednatelky MŠ a vedoucí ŠJ, tělocvična, logo koutek, knihovna, dětské sociální zařízení (do kterého je i přístup ze zahrady a je využíváno při pobytu dětí na zahradě) a šatna zaměstnanců MŠ.

Ve střední části budovy je kuchyně MŠ, kabinet s didaktickými pomůckami a hudebními a pohádkovými CD, kancelář a šatna kuchařek, skladové místnosti.

Ve druhé části budovy se nachází dvě třídy, třída II. Sluníček (4 -5 letých dětí) a I. třída Žabiček  (2 – 4 letých dětí), dále sklad prádla a čisticích prostředků.

Součástí MŠ je přilehlá hospodářská budova, ve které je umístěn sklad zahradních hraček, prádelna a sauna.
Školní budovy obklopuje prostorná členitá zahrada s průlezkami, pískovišti.
Zahrada mateřské školy Palováček v současné době neposkytuje dětem dostatek možností pro hry a další aktivity a neposkytuje zcela estetické a bezpečné prostředí.  Plány do budoucna počítají s rozvojem a rozšířením možností využití školní zahrady a jejím obohacením o přírodní hrací prvky.

Kapacita MŠ je 70 dětí ve věku zpravidla od 3 do 6 (7) let, nejdříve však děti od 2 let,které jsou podle věku rozděleny do tří tříd. Ty jsou označeny symboly:

                                                                                              

O děti se stará šest kvalifikovaných učitelek, dvě učitelky (ředitelka) mají vysokoškolské vzdělání (Mgr., Bc.), čtyři z nich mají středoškolské vzdělání.
Od 1.9.2017 do 31.8.2019 u nás pracuje školní asistentka (financován z projektu zaměřeného na komplexní rozvoj Palováčku „Šablony I. a II pro MŠ a ZŠ“), která má vysokoškolské vzdělání (Mgr.).

V kuchyni pracují 2 kuchařky, vedoucí ŠJ a o úklid se starají 2 tety – uklízečky.

Máme dobrou spolupráci se zákonnými zástupci dětí, důkazem toho je Klub rodičů, který na škole funguje již 9 rokem. V průběhu školního roku pořádáme mnoho společných akcí, které se konají především v prostorách školní zahrady.

Spolupracujeme a aktivně se účastníme na těchto projektech:

1) Projekt „Celé Česko čte dětem“, registrace v Klubu školek, které čtou: 1.9.2013
2) Dobročinný projekt pro MŠ – Fond Sidus (nezisková organizace)
Výtěžek z prodeje je věnován Pediatrické klinice UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětské Klinice Fakultní nemocnice Olomouc, a to pro nákup potřebných přístrojů pro dětské pacienty.
3) LAKTEA o.p.s. – projekt Mléko do škol (dotované mléčné výrobky ze společnosti MADETA). Touto účastí vedeme děti ke konzumaci mléčných výrobků.
4) LIMONIE (společnost pro výrobu a prodej nápojů a potravin v segmentu zdravé výživy) – projekt STOP obezitě. Touto účastí podporujeme šíření zdravého životního stylu u dětí.
5) Jsme registrováni v projektu Bezpečná školka
6) Jsme zapojeni do ekologické soutěže ve sběru druhotných surovin „Soutěž s panem Popelou“ vyhlášenou společností A.S.A., spol. s.r.o.
7) Registrace v programu podpory digitalizace škol EDUkačníLABoratoř.
8) Zapojili jsme se do výzvy MŠMT „Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I., II.“ a předložili žádost o podporu projektu zaměřeného na komplexní rozvoj Palováčku. Realizace projektu probíhá třetím rokem.