ADAPTAČNÍ PROGRAM
Přijímání dětí do MŠ
Žádost o přijetí 2018
Kritéria pro přijetí

Přijetí dítěte do mateřské školy v průběhu školního roku

V případě, že se v průběhu školního roku uvolní místo pro dítě v některé ze tříd, zveřejňujeme informaci na webových stránkách. Žadatel musí podat písemnou žádost, její formulář zašleme na požádání elektronicky  nebo jej lze vyzvednout v mateřské škole, nebo stáhnout z webových stránek. Splní -li žádost všechny náležitosti, může být vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte.