Název projektu:     Komplexní rozvoj v Palováčku II
Registrační číslo:   CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010284
Výše dotace:          435 920,- Kč
Doba realizace:      1.9.2018 – 31.8.2020

Naše škola se zapojila do výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP Šablony pro MŠ a ZŠ II. Cílem této výzvy je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, podpořit extrakurikulární aktivity, spolupráci s rodiči dětí a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.Dále pomoci školám při společném vzdělávání dětí, a to možností personálního posílení o školního asistenta.

O dalších aktivitách Vás budeme informovat.

Více informací o výzvě lze naleznout na tomto odkaze:

msmt.cz › fondy eu › výzvy op vvv › vyhlášené výzvy


Název projektu:             Komplexní rozvoj v Palováčku
Registrační číslo:          CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002225
Výše dotace:                  324 000,00 Kč
Doba realizace:             1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Naše školka se zapojila do výzvy č. 22 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem této výzvy je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta.

O dalších aktivitách Vás budeme informovat.

Více informací o výzvě lze naleznout na tomto odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu