Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny, který je přílohou Školního řádu a je zveřejněn na přístupném místě ve škole (šatny tříd).

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

 

Podávání svačin:  08:35 – 09:00 hod.               Předškoláci: 08:45 – 09:00 hod.
                                14:15 – 14:45 hod.                                      14:30 – 14:45 hod.

Podávání obědů:  11:30 – 12:00 hod.                                      12:00 – 12:30 hod.
Systém podávání svačin: předškolní děti – samoobslužný, dětem 2 – 5 let pomáhá učitelka.

Finanční limity (částka na stravování včetně pitného režimu).
Celodenní stravování
                (2-6
let)                                 (6 a více let)
Přesídávka         8,- Kč                              9,- Kč
Oběd                   22,- Kč                            24,- Kč
Svačinka             7,- Kč                              7,- Kč
Celkem              37,- Kč                           40,- Kč

Polodenní stravování (3-6 let)
Přesnídávka       8,- Kč
Oběd                   22,- Kč
Celkem              30,- Kč

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte do 11.30 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky (+420 728 776 797, 556/623612) 24 hodin předem, a sice do 14:00 hodin, ve výjimečných případech do 6:30 týž den (nemoc). V pondělí vždy do 7:00 hodin. Neodhlášené obědy propadají.

Mateřská škola Palováček má vlastní školní kuchyni, kde se denně připravují čerstvá jídla pro přítomné děti.

Na skladbě jídelníčku pro děti spolupracují p. kuchařky. Jejich společným cílem je sestavovat dětem pestrý jídelníček tak, aby byl v souladu s platnými normami a zároveň odpovídal zásadám zdravého stravování.

Zásady zdravého stravování v mateřské škole Palováček:

  • Dostatek tekutin = pitný režim: děti mají po celou dobu pobytu v MŠ k dispozici neslazený ovocný nebo bylinkový čaj, ředěné ovocné šťávy a čistou pitnou vodu ochucenou citrusy nebo bylinkami (máta, meduňka).
  • Vitaminová svačinka: každý den mají děti ve třídách „vitaminové mísy“, ze kterých podle potřeby a chuti konzumují ovoce nebo zeleninu v pestré skladbě. Využíváme zejména sezónní nabídku, tak, aby odpovídala růstu a dozrávání ovoce a zeleniny v českých podmínkách. V zimních měsících zařazujeme ovoce a zeleninu dle nabídky na trhu.
  • Čerstvá zelenina: bývá součástí většiny svačin, ve formě salátů je pak přílohou u obědů. Upřednostňujeme čerstvou zeleninu před sterilovanou, kterou zařazujeme minimálně.
  • Mléko a mléčné výrobky: zařazujeme je téměř denně, při jejich nabídce plně respektujeme přání a volbu dítěte k jejich konzumaci.
  • Luštěniny a obilniny: pokrmy z nich se objevují v jídelníčku každý týden v podobě polévek, kaší, pyré i pomazánek.
  • Maso a masné výrobky: do jídelníčku se používá zásadně čerstvé maso a pouze libové. Upravuje se v konvektomatu, prakticky bez tuku. Nezařazujeme žádné uzeniny.
  • Pečivo: nejpoužívanějším druhem je chléb, a to i chléb žitný, celozrnný, slunečnicový a grahamový. Rohlíky a housky ke svačinám jsou občas bílé, častěji však cereální. Jedenkrát za dva týdny mají děti k odpolední svačině domácí sladké moučníky, které se pečou v mateřské škole (štrůdl, ovocné řezy, perník, bublanina, apod.). Při vaření i pečení se snažíme zčásti  nahrazovat bílou mouku moukou špaldovou a cizrnovou,kukuřičnou, aj.
  • Cukr používáme bílý cukr, ale chceme jej postupně nahrazovat cukrem třtinovým.

 Všichni naši dodavatelé mají potřebné hygienické atesty a povolení k tomu, abychom od nich mohli odebírat jejich výrobky či výpěstky do školní jídelny.

Zejména nejstarší děti jsou vedeny k maximální samostatnosti při přípravě svačin a při stolování. Pozornost je věnována odpovídajícím společenským návykům, konzumaci zdravých potravin a pitnému režimu dětí. Zároveň je respektováno jejich osobní tempo při jídle, množství jídla, které dítě sní a případná nechuť ke konzumaci některých potravin.