Naše MŠ poskytuje dětem kromě vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu i doplňkové, nadstandartní programy a aktivity.

Rodiče mohou tohoto nadstandartu využít, ale také nemusí. Pokud této nabídky nevyužijí, je jejich dětem v MŠ zajištěn plnohodnotný program v souladu s ŠVP. Tyto aktivity jsou dětem nabízeny především v odpoledních hodinách tak, aby nezasahovaly do vzdělávání dle ŠVP. 

Přehled aktivit:

Odpolední celoroční nadstandartní aktivity  – za úplatu:

Anglický jazyk  pro děti od 4 let  každé úterý od 14:30 – 15:15 hod.– externí pracovník Hana Morris
Cena: 500,- Kč (za dítě/semestr)

Částku 500,- Kč prosím uhraďte na bankovní účet  259131050/0300. Prosím uveďte jméno dítěte , školku a třídu, které navštěvujete.
P. učitelka předá dítě lektorce na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Dítě si převezme od lektorky již zákonný zástupce, dítě se zpět do třídy nevrací.

Pro více informací můžete lektorku  kdykoliv kontaktovat na tel. čísle. 773 604 704 nebo na emailu hankamorris@yahoo.co.uk nebo se zeptejte vaší paní učitelky.

Dopolední doplňkové aktivity – za úplatu:

Předplavecký výcvik v měsících listopad – leden  

Bruslení – Hokejový klub Nový Jičín, U stadionu 1 v měsících únor, březen 

Dále celodenní pětidenní Školu v přírodě – květen/červen