Naše MŠ poskytuje dětem kromě vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu i doplňkové, nadstandartní programy a aktivity.

Rodiče mohou tohoto nadstandartu využít, ale také nemusí. Pokud této nabídky nevyužijí, je jejich dětem v MŠ zajištěn plnohodnotný program v souladu s ŠVP. Tyto aktivity jsou dětem nabízeny především v odpoledních hodinách tak, aby nezasahovaly do vzdělávání dle ŠVP. 

Přehled aktivit:

Odpolední celoroční nadstandartní aktivity  – za úplatu:

Anglický jazyk  pro děti od 4 let  – externí pracovník Mgr. Eva Kořenská

                                  1x za týden – úterý 1. skupina:15,00 – 15,45 hodin

                                                                     2. skupina 15,45 – 16,30 hodin

P. učitelka předá dítě lektorce na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Dítě si převezme od lektorky již zákonný zástupce.

 

Dopolední doplňkové aktivity – za úplatu:

Předplavecký výcvik v měsících listopad – leden  

Bruslení – Hokejový klub Nový Jičín, U stadionu 1 v měsících únor, březen 

Dále celodenní pětidenní Školu v přírodě – květen/červen