Naše MŠ poskytuje dětem kromě vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu i doplňkové, nadstandartní programy a aktivity.

Rodiče mohou tohoto nadstandartu využít, ale také nemusí. Pokud této nabídky nevyužijí, je jejich dětem v MŠ zajištěn plnohodnotný program v souladu s ŠVP. Tyto aktivity jsou dětem nabízeny především v odpoledních hodinách tak, aby nezasahovaly do vzdělávání dle ŠVP. 

Přehled aktivit:
Dopolední doplňkové aktivity – za úplatu:

Předplavecký výcvik

Bruslení – Hokejový klub Nový Jičín, U stadionu 1 v měsících únor, březen 

Dále celodenní pětidenní Školu v přírodě – květen/červen