ZAMĚSTNANCI


Úsek ředitelství

                                                    Mgr. Lenka Macíčková                                            ředitelka

Úsek běžných tříd

            I. Třída Žabiček         Věra Mičková                                                               pověřená zástupkyně
                                                  Zuzana Juráková                                                        učitelka

            II. Třída Sluníček       Eliška Marková                                                            učitelka        
                                                  Bc. Veronika Gromnicová                                          učitelka

            III. Třída Zvídálků      Mgr. Marta Knopová                                                  učitelka
                                                  Mgr. Lenka Macíčková                                               učitelka
                  


Úsek školní jídelny

                                                  Hana Pánková                                                             kuchařka
                                                  Jana Drozdová                                                            kuchařka

Úsek úklidu

                                                 Ivana Sudolská                                                             uklízečka
                                                Žaneta Pospěchová                                                      vedoucí ŠJ / provozní

Externí zaměstnanci

                                                Miroslav Mattivi                                                             účetní