ZAMĚSTNANCI


Úsek ředitelství

                                                  Marie Havrlantová                                                    jednatelka                                                                                                Mgr. Lenka Macíčková                                            ředitelka

Úsek běžných tříd

            I. Třída Žabiček         Eliška Marková                                                            učitelka
                                                  Zuzana Juráková                                                        učitelka

            II. Třída Sluníček       Věra Mičková                                                               pověřená zástupkyně         
                                                  Bc. Veronika Hermanová                                           učitelka

            III. Třída Zvídálků      Klára Žabenská                                                           učitelka
                                                  Mgr. Lenka Macíčková                                               učitelka
                  

Školní asistent – působící v celé škole – Mgr. Marta Knopová


Úsek školní jídelny

                                                  Hana Pánková                                                             kuchařka
                                                  Jana Drozdová                                                            kuchařka

Úsek úklidu

                                                 Ivana Sudolská                                                             uklízečka
                                                Žaneta Pospěchová                                                      uklízečka

Externí zaměstnanci

                                                Miroslav Mattivi                                                             účetní
                                                Hana Pírková                                                                 vedoucí ŠJ